בוש בייגלס

ירושלים
בייגלס

כשרות

בד"ץ העד"ח

חשוב! אין לסמוך על הכשרות המופיעה כאן, בכל מקרה יש לבדוק תעודת כשרות בתוקף במקום!

כתובת

02-6514123

אתר אינטרנט